GIÀN GIÁO DI ĐỘNG

  • Tên gọi: giàn giáo di động, giàn giáo có bánh xe, giàn giáo di chuyển, mobile scaffloding…
  • Ứng dụng: sử dụng trong công tác bảo trì nhà máy, có tính cơ động cạo
  • Phân loại: giàn giáo di động được kết hợp từ rất nhiều phụ kiện kèm theo, có thể được lắp ráp từ tất cả các hệ giàn giáo hiện có
  • Cấu tạo cơ bản: hệ giàn giáo, bánh xe đẩy, lan can an toàn, chống lật, mâm giàn giáo, thang leo giàn giáo…
Hotline: 0923 868 979